NTP-apparat

Atomklokke

Nøyaktig tid ved bruk av Atomic Clock-nøyaktighet er tilgjengelig over hele Nord-Amerika ved bruk av WWVB Atomic Clock-tidssignalet som sendes fra Colorado, det gir muligheten til å synkronisere tiden på datamaskiner og annet elektrisk utstyr.